Naujienos

PROFESINĖ PAŽINTINĖ EKSKURSIJĄ Į LIETUVOS NACIONALINĘ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKĄ

2017-04-28 12:48

Balandžio 12 d. Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkės (LBD – Lietuvos bibliotekininkų draugijos narės: Gitana Baležentienė, Akvilė Margelienė, Lina Stankevičienė, Violeta Pliuskienė, Alma Vaišnienė ir Daiva Mikalauskienė) dalyvavo profesinėje pažintinėje ekskursijoje po atnaujintą Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.

Kviečiame dalyvauti nacionalinėje „Žaliojoje olimpiadoje“

2017-03-13 12:48

Pakuočių atliekų tvarkymo organizacija VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „RV Agentūra“ šių metų kovo – spalio mėnesiais organizuoja nacionalinę „Žaliąją olimpiadą“, skirtą atkreipti 8-11 klasių moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais. Olimpiados metu Lietuvos ugdymo įstaigų moksleiviams bus siekiama perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui.

Kalėdzinis suvėjimas prieg knygos

2017-01-04 16:44

Dangaus skliaute spindi tūkstančiai žvaigždžių.... Apsnigtas miškas. Gera, kai jaukūs ir šilti namai kvepia Kalėdomis....

Nenumaldomai sukdamos artėjančios metų šventės ratą, Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkės pagalvojo, kad smagu būtų visoms greta pasėdėti su gera knyga rankose, išsakyti viena kitai savo mintis, pamąstymus, įspūdžius, jausmus, prasmingai praleisti laiką, apvalyti savo dvasią bei prisiminti, kokie geri darbai buvo nuveikti per praėjusius metus. Kilo idėja ir paskaityti knygą gražia dzūkiška šnekta. Kalėdų laukimas visuomet kupinas svarbių potyrių.

Seminaras bibliotekininkams „Jaukios bibliotekos aplinkos kūrimas“

2016-12-06 15:09

Prasidėjus pirmajam žiemos mėnesiui, kada įvairiose kultūros įstaigose vyksta daug renginių, labai svarbu sukurti gražią, įdomią, jaukią, malonią bei šventišką aplinką, kurioje gera būti. Aplinkos kūrimas - tai ilgas ir daug žinių reikalaujantis procesas.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaitykloje vyko seminaras „Jaukios bibliotekos aplinkos kūrimas“, į kurį susirinko Lazdijų rajono mokyklų bei darželių bibliotekininkai. Seminarą vedė Lazdijų meno mokyklos dailės mokytoja – metodininkė Rita Vaickelionienė.

Pradinukai ir vėl susirinko į konferenciją „Senolių skrynią atvėrus – 2016“

2016-11-29 21:11

Šių metų lapkričio 25 dieną vyko jau tradicine tapusi respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Senolių skrynią atvėrus-2016“. Konferencijos tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius domėtis senaisiais amatais, branginti savo tautinį-kultūrinį savitumą, stiprinti kartų ryšius, formuoti mokinių pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, socialumo ir mokymosi mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo, IKT kompetencijas, ugdyti gebėjimus pritaikyti žinias praktikoje.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai