Naujienos

Rajono pedagogai lankėsi LITEXPO parodoje „Mokykla 2016“

2016-11-29 10:31

Lapkričio 25 d. Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai lankėsi Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Čia jau šeštą kartą vyko didžiausia Lietuvoje švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“. Šiais metais parodos, kurią organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Ugdymo plėtotės centras, pagrindinė tema – gera mokykla. Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai klausėsi paskaitų įvairiais darbo mokykloje klausimas, diskutavo „Mokytojų kambaryje“, dalinosi patirtimi „Idėjų klasėje“, susitiko su kolegomis ir švietimo specialistais, stebėjo „Atradimų laboratorijose“ vykdomas veiklas. Visi parodos lankytojai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis ugdymo(si) priemonėmis, įranga, naujosiomis technologijomis, formaliojo ir neformaliojo švietimo programomis, paslaugomis mokykloms, mokytojams ir mokiniams bei gyvai išbandyti naujausios įrangos ir mokymo priemonių teikiamas galimybes.

Olimpinis vaikų ugdymas Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje

2016-11-22 14:30

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius sėkmingai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose projektuose, kurių metu skatinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas remiantis olimpizmo principais. Gerąja patirtimi su kolegomis dalinomės rajoninių edukacinių parodų metu pristatydami sportines veiklas. Šiemet taip pat vykdėme olimpinį projektą, kuris vadinosi “Bėkim, žaiskim ir draugaukim – olimpiečiais visi tapkim!”

Edukacinė išvyka „Mokinių motyvavimas muzikinėje veikloje“

2016-10-14 11:20

2016 m. spalio 12 d. Alytaus jaunimo centre lankėsi Lazdijų rajono muzikos mokytojai, kurie dalyvavo Alytaus jaunimo cento muzikos mokytojos ekspertės Aldonos Ramanauskaitės vedamame seminare-kūrybinėse dirbtuvėse „Mokinių motyvavimas muzikinėje veikloje“. Didelę patirtį muzikiniame vaikų ugdyme turinti pedagogė kolegoms demonstravo užsiėmimų veiklą, kuri motyvuoja ir skatina mokinius. Seminaro dalyviai tapo mokiniais ir pagal mokytojos pateiktą scenarijų tapo kūrybinio proceso dalyviais.

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai