Naujienos

Kviečiame, į mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų ,,Lietuvių kalbos kultūros mokymo programą“

2016-09-08 11:04

VšĮ Lazdijų švietimo centras kviečia mokytojus, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotus mokytojus, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, į mokytojų, mokyklų vadovų,
jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų ,,Lietuvių kalbos kultūros mokymo programą“ (22 val.).

Kursų lektorė – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytoja metodininkė

Kursų kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus

Baigus kursą, bus išduodamas pažymėjimas.

Prašome registruotis telefonu 8 318 51779 arba el. paštu jurgita.baleviciute@lazdijai.lt

Registracija vyksta iki spalio 1 d.

Kviečiame, į „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą“

2016-09-08 09:50

VšĮ Lazdijų švietimo centras kviečia mokytojus, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotus mokytojus, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, į „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą“

Kursų lektorės – VšĮ Lazdijų švietimo centro specialistės.

Kursų kaina 14,50 Eur.

Baigus kursą, bus išduodamas pažymėjimas.

Prašome registruotis telefonu 8 318 51779 arba el. paštu jurgita.baleviciute@lazdijai.lt

Registracija vyksta iki spalio 1 d.

Kviečiame mokytis anglų kalbos

2016-09-08 09:11

VšĮ Lazdijų švietimo centras kviečia į anglų kalbos kursus A2 lygiu.

Kurso trukmė – 40 akad. val., kaina – 2,32 eur. / ak. val.

Kursų lektorė, kompetentinga specialistė anglų kalbos mokytoja metodininkė Ilona Akromienė.

Kurso metu dėmesys sutelkiamas į kalbėjimą, klausymą, gramatikos užduotis bei aktyvaus žodyno formavimą.

Mokymai vyks nedidelėse grupėse iki 10 žmonių, todėl užsiėmimų metu užtikrinamas dėmesys kiekvienam kursų dalyviui.

Be to, išklausiusiems kursą bus išduotas kalbos mokėjimo lygį atitinkantis pažymėjimas.

Prašome registruotis telefonu 8 318 51779 arba el. paštu jurgita.baleviciute@lazdijai.lt

Registracija vyksta iki spalio 1 d.

Tarptautinė konferencija Lazdijuose „HELP AND BE HELPED” subūrė virš šimto dalyvių iš pietų Lietuvos ir užsienio šalių

2016-06-08 09:10

2016 m. vasarą pradėjome jaudinančia konferencija Lazdijų švietimo centre. Birželio 2 d. čia susirinko savivaldybių švietimo padalinių specialistai, mokyklų vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, gausus mokinių būrys ir tėvai. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Turkijos ir kaimyninės šalies – Lenkijos. Visi kolektyviai keliomis kalbomis ieškojo atsakymų į aktualius klausimus: Kaip kurti savanoriškos švietimo pagalbos sistemą? Kaip pagerinti įtraukiojo ugdymo procesus kiekvienoje mokykloje? Kaip paskatinti mokinius dalyvauti savanoriškos pagalbos veiklose?

Raktažodžiai: 

Kviečiame į tarptautinę konferenciją

2016-05-24 14:02

Kviečiame į tarptautinę konferenciją „HELP AND BE HELPED” („PADĖK IR GAUK PAGALBĄ”), kuri vyks 2016 m. birželio 2 d. Lazdijų švietimo centre (Seinų g. 1, Lazdijai).

 

Kaip kurti savanoriškos švietimo pagalbos sistemą? Kaip pagerinti įtraukiojo ugdymo procesus kiekvienoje mokykloje ir kaip mums sekasi tai padaryti? Atsakymų į šiuos klausimus ir ieškosime konferencijoje, diskutuosime apie tai, kaip visiems susitelkti teikiant paramą ir švietimo pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Paslaugos

Metodinė veikla

Projektai

Projektų rengimas ir įgyvendinimas 

Verslo informacija

Informavimo, konsultacijų ir mokymo paslaugos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų trečiojo amžiaus universitetas

Tęstinio mokymosi, neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos senjorams

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administravimas.

Pedagoginė psichologinė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių poreikių pažinimas ir įvertinimas. Mokinių, mokytojų ir tėvų pedagoginis ir psichologinis konsultavimas

Partneriai